Robotlara Milyar Dolarlar Harcanacak

KPMG’nin ‘Yıkıcı Teknolojilerin Değişen Yüzü Araştırması’ açıklandı.

Küresel teknoloji liderleri ile yapılan araştırmada önümüzdeki üç yıl içinde şirketlerin dijital dönüşümünü sağlayacak anahtar teknolojiler incelendi. Katılımcılara göre en etkili teknolojiler aşağıdaki gibi sıralanıyor.

  • Nesnelerin İnterneti
  • Yapay Zeka
  • Robotik

2021′ de ise robotiğe ve drone teknolojisine yapılan yatırımların 218 milyar dolara ulaşması beklenmekte.

KPMG’nin 6 yıldır gerçekleştirdiği araştırmaya bu yıl 750 den fazla küresel teknoloji lideri katılım gösterdi. Önümüzdeki üç yıl içinde ise teknolojileri değerlendiren katılımcıların %17’si interneti, % 13’ü yapay zeka ve %10’u ise robotik yanıtını verdiler.

KPMG Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektör Lideri Serkan Ercin,”Nesnelerin interneti veri açısından oldukça büyük ve gelişimini hızlı bir şekilde sürdürüyor. Bağlantılı cihazlar, yeni iş modellerinin oluşturulmasını sağlayan akıllı sistemler haline geliyor. Dünya genelinde nesnelerin internetine yönelik harcamaların 2021 yılına kadar 1,1 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor” dedi.

Geçtiğimiz birkaç yıldan bu yana nesnelerin internetinin fiziksel dünyayı dijitalleştirerek deneysel aşamadan katma değer sağlayan bir konuma geçtiğini belirten Ercin,”Nesnelerin interneti, daha fazla görünürlük, şeffaflık ve verimlilik sağlayarak tedarik kanadını optimize ediyor. Aynı zamanda talep kanadında da, veriden yola çıkarak artan müşteri beklentilerini karşılıyor. Nesnelerin internetinin, birçok şirket için ürün satışından hizmet sunumuna ciddi bir değişimi beraberinde getirmesi bekleniyor. Fakat sensörler tarafından toplanan veri çerçevesinde şirketlerin siber güvenlik ve veri gizliliğini sağlamak konusunda hazırlıklı olmaları gerekiyor” dedi.

Yapay Zekaya Yapılan Yatırımlar Artacak

Araştırmalara göre 2021 yılına kadar yapay zekaya yapılan yatırımların 52,2 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Özellikle de ABD ve Çin’deki büyük teknoloji şirketleri arasında büyük yatırımlar bekleniyor.

KPMG Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektör Lideri Serkan Ercin, “Yapay zeka, bilişsel programlama ve makine öğrenimi uygulamaları dünya genelinde yaygınlaşmaya devam edecek. Örneğin, Amazon ve Alibaba’nın e-ticaret platformları yapay zeka inovasyonu konusunda dijitalleşmeye öncülük eden çok başarılı örnekler. Bu şirketler halihazırda, dinamik fiyatlandırma, personel planlaması, satışları artırmak, müşteri bağlılığı oluşturmak ve ürün ile hizmet inovasyonu sağlamak için makine öğrenimi kullanımı gibi algoritmaların sunduğu avantajlardan faydalanıyor” dedi.
Gelecekte Robotik, Çalışanların Yerini Alacak
Gelecekte Robotiğin çalışanların yerini alması iş verenler açısından hem maliyeti düşürmede hem de riski azaltmada çok önemli olacak.

Araştırmaya göre robotik piyasası, hizmet robotlarına talebin artmasıyla birlikte ciddi bir dönüşümden geçiyor. Konaklama ve perakende sektöründe hizmet robotlarının kullanımı, maliyetleri düşürmenin yanı sıra verimliliği de artırıyor. Robotik alanındaki inovasyonlarla çalışan sayısının minimum olduğu fabrikalar daha da gerçeklik kazanıyor. Çünkü robotlar insanlar için tehlikeli olarak nitelendirilen işlerde çalışıyor ve sensörlerle uyarı vererek tehlikeleri önlüyor. Ayrıca nesnelerin interneti ile birlikte robotik inovasyonu ‘uzaktan ameliyat’ gibi yeni uygulamalara imkan sunuyor.

Bir cevap yazın


*